Teori til fagprøven

Betongfaget - Fagbrev

Kurs-id: 302063
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 80
Kursstart Info: 07.01.2020 - 26.05.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 25.12.2019
Pris: kr 21500
Antall dager: 20
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

Ta fagbrev i Betongfaget!
 
Utdanningen er rettet mot deg som er ufaglært arbeidstaker og som ønsker å formalisere din kunnskap med å ta fagbrev som
betongarbeider. Teoretisk opplæring og bestått eksamen i VG3, danner sammen med godkjent praksis grunnlag for å melde seg opp til fagprøve i betongfaget.
 

Språknivå og forkunnskaper: Her trenger du gode norskspråklige kunnskaper på B1-nivå, både skriftlig og muntlig.

Erfaring fra yrket: Vi anbefaler at du har 3,5 års arbeidserfaring/praksis fra yrket, da du må kunne knytte det teoretiske til din egen praksis.

Denne modellen gjennomføres ved siden av jobb over to semestre. Dermed kan du opparbeide deg  fem års praksis, som fylkeskommunene krever for å melde seg opp til praktisk fagprøve.

PC-kompetanse: Du må ha god beherskelse av PC, da dette er et kombinasjonskurs av klasserom og nettbaserte selvstudier. Du må også beherske de vanligste skriveprogrammene.

Metode: Denne modellen er et kombinert kurs av klasserom og selvstudie på nett. Undervisningen foregår hovedsakelig i klasserom, men noen av temaene er selvstudier via AOF Norges læringsplattform.

 

 
Har du voksenrett?
 
Har du ikke tidligere fullført videregående opplæring, har du ved søknad til fylkeskommunen lovfestet rett til gratis
videregående opplæring som som fører frem til fag-/svennebrev, studiekompetanse eller tilsvarende. Opplæringsretten gjelder fra og med det året du fyller 25 år. Tilrettelagt utdanning for voksne. Som voksen kan du ta fagbrev uten å være lærling. Det er Opplæringsloven § 3-5 som gir deg denne retten.
 
All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. Som voksen trenger du ikke ta fellesfagene matematikk, norsk etc. For å kunne gå opp til fagprøven må følgende krav være oppfylt:
  •  bestått den teoretiske eksamen på vg3 nivå.
  •  dokumentere minst 5 års relevant praksis i 80% stilling fra det fagområdet du skal ta fagprøve i.
Den teoretiske prøven avlegger du som privatist/praksiskandidat. Du kan avlegge den teoretiske eksamen før all praksis er opparbeidet, og så melde deg opp til fag-/svenneprøve når du kan dokumentere nok praksis.
 

Finansiering: Er du medlem fagforening? Du kan søke om stipend som dekker deler av kurset.

Har du ikke fullført videregående opplæring? Ta kontakt for informasjon om voksenretten. 

Kurset er lagt opp til undervisning tirsdager frem til eksamen i månedskifte mai/juni 2020.

 

Hovedområder innen Vg3 Betongfaget er:

 

Produksjon

Hovedområdet handler om forskaling, støping og bygging med elementer. Det omfatter også planlegging, gjennomføring,

vurdering og dokumentasjon. Bruk av arbeidsbeskrivelser, tegninger og preaksepterte løsninger inngår. Valg,

bruk og vedlikehold av verktøy, utstyr og materialer står sentralt. Kildesortering, ressursbruk og økonomisk bruk av

materialer hører også med. I hovedområdet inngår egenskaper, framstilling og bruk av betong som byggemateriale.

Helse, miljø og sikkerhet står sentralt.

 

Bransjelære

Hovedområdet handler om prinsippene for kapping og bøying av armeringsjern. Det omfatter også anvendelse av

arbeidsbeskrivelser og valg av forskalingsmetoder. Planlegging og samhandling med aktørene på byggeplassen

inngår. Fagets etiske retningslinjer, historiske utvikling og plass i samfunnet hører også med.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: