Teori til fagprøven

Betongfaget - fagbrev - virtuelt klasserom

Kurs-id: 375872
Sted: AOF Innlandet
Timetall: 80
Kursstart Info: 20.10.2021 - 26.05.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 13.10.2021
Pris: kr 23 900,- + materiell og eksamensavgift
Kontaktperson: Mette Kylgård
E-post: mette.kylgard@aof.no
Mobil: 908 78 611
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette teorikurset gjennomføres online i et virtuelt klasserom med veileder tilstede i sanntid (samtidighet). Undervisningen gjennomføres i Teams med veileder tilstede under hele kurset. For å delta på kurset anbefaler vi at du har PC med webkamera. 

 

Ta fagbrev i Betongfaget!

Utdanningen er rettet mot deg som er ufaglært arbeidstaker og som ønsker å formalisere din kunnskap med å ta fagbrev som betongarbeider. Teoretisk opplæring og bestått eksamen i VG3, danner sammen med godkjent praksis grunnlag for å melde seg opp til fagprøve i betongfaget.

 

All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. Som voksen trenger du ikke ta fellesfagene matematikk, norsk etc. For å kunne gå opp til fagprøven må følgende krav være oppfylt:

  •  bestått den teoretiske eksamen på vg3 nivå.
  •  dokumentere minst 5 års relevant praksis i 100% stilling (tilsvarende 8700 timer) fra det fagområdet du skal ta fagprøve i.

 

Hovedområder innen Vg3 Betongfaget er:

Produksjon
Hovedområdet handler om forskaling, støping og bygging med elementer. Det omfatter også planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon. Bruk av arbeidsbeskrivelser, tegninger og preaksepterte løsninger inngår. Valg, bruk og vedlikehold av verktøy, utstyr og materialer står sentralt. Kildesortering, ressursbruk og økonomisk bruk av materialer hører også med. I hovedområdet inngår egenskaper, framstilling og bruk av betong som byggemateriale. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt.


Bransjelære
Hovedområdet handler om prinsippene for kapping og bøying av armeringsjern. Det omfatter også anvendelse av arbeidsbeskrivelser og valg av forskalingsmetoder. Planlegging og samhandling med aktørene på byggeplassen inngår. Fagets etiske retningslinjer, historiske utvikling og plass i samfunnet hører også med.

Gjennomføring:

Kurset består av totalt 20 samlinger. Totalt 80 timer i virtuelt klasserom. Kursdagen er fast onsdag kveld, med start kl.17. Samlingene holdes elektronisk på TEAMS.

Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Undervisningsdirektoratet har definert dem. Les mer om kompetansemålene for faget her.

Du lærer også hvordan du kan studere mest mulig effektivt og hvordan du går fram for å skrive en eksamensoppgave.

Veien til fagbrev i betongfaget:

  1. Teorikurs hos AOF Norge. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder, skal du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset, men vi anbefaler minst 4 års erfaring og at du behersker norsk på nivå B1.
  2. Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen.
  3. Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet (min.80% stilling). Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen.
  4. Du må ta en praktisk fagprøve hos fylkeskommunen. For å ta denne prøven må du ha bestått teoriprøven og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen. Du melder deg opp til den praktiske prøven for svennebrevet i den fylkeskommunen / regionen der du bor.

Eksamen:

Privatisteksamen mai/juni 2022.

Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.

Finansiering:

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Utdanningen er godkjent for søknad om lån i Lånekassen. Les mer hos Lånekassen

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: