Barne og ungdomsarbeiderfaget

Kurs-id: 332065

Pris: 23500 + materiell og eksamensavgift kr

Foss vgs , Oslo
Kursstart Info: 06.01.2020 - 01.06.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 06.01.2020
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no