Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Kurs-id: 312754

Pris: 23500+ materiell og eksamensavgift kr

Drammen videregående skole , Drammen
Kursstart Info: 27.08.2019 - 28.04.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 13.08.2019
Kontaktperson: Jonny Birkeland
E-post: jonny.birkeland@aof.no
Mobil: 92820174