Teori til fagprøven

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 - dag - Haugesund - høst 2020

Kurs-id: 336550
Sted: AOF Kurssenter
Timetall: 150
Kursstart Info: 07.09.2020 - 24.05.2021
Klokkeslett: 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 28.100,- (ekskl. materiell og eksamensavgift) NB: Prisjustering forekommer høsten 2020!
Kontaktperson: Anne Tove Bjørgen Hammer
E-post: anne.tove.hammer@aofvestlandet.no
Telefon: 52 70 89 95
Mobil: 412 08 062
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Utdanningen dekker teorien til fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Kurset går over ett skoleår. Teoriundervisningen foregår én dag i uken (mandager) fra kl. 08.00 – 15.00. 


Forkunnskaper
Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Vi anbefaler at du har minimum et halvt års praktisk erfaring i faget før du starter på kurset.

Har du liten/ingen praksis fra før, er det mulig å bestille praksis i regi av AOF Haugaland. Da ordner vi praksisplass for deg, og du får oppfølging i løpet av skoleåret. Praksisen er delt opp i 2 perioder, og vi legger opp til 2 praksisdager i uken. Praksisen er ulønnet, og man jobber fulle dager.

Ønsker du å bestille vår praksispakke, skriver du «Ønsker praksis» i kommentarfeltet på påmeldingsskjemaet.

Tilleggspris for praksis: 9.900,- (tot. kurspris blir da 38.000,-)
 

Vi opplyser om at vi tilbyr samme utdanning også på kveldstid.


Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Utdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Haugaland. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».

Ved spørsmål anbefaler vi deg å kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller e-post (etter at du har logget deg inn).

Fagorganisert?
LO-organiserte kan søke stipend. Du finner søknadsskjema blant annet på disse nettstedene: LO utdanningsfond, Fagforbundet, Handel og Kontor.

Er du organisert i en annen fagforening, ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 
Programfag som inngår i utdanningen:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse


Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen Moodle hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

 

Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i mai/juni. Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar.

All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.


I videoklippet møter du Anne Tove som er ansvarlig for kurs innen helse og oppvekst, og to av våre tidligere deltakere:
 
 
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: