Barne- og ungdomsarbeiderfaget vår 2020 - Nettbasert

Kurs-id: 352155

Pris: 23.900,- kr

Nettbasert , Trondheim
Kursstart Info: 11.03.2021 - 25.11.2021
Tid: 17:00 - 19:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Telefon: 99 33 18 80