Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fredrikstad-Sarpsborg Vår 2021

Kurs-id: 364951

Pris: 34900 kr

Østfold , Østfold
Kursstart Info: 18.03.2021 - 29.11.2021
Tid: 17:30 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Sissel J. Klingvall
E-post: sissel.iren.johansen.klingvall@aof.no