Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fredrikstad, Sarpsborg og Moss H-2021

Kurs-id: 372687

Pris: 34900 kr

Østfold , Østfold
Kursstart Info: 21.09.2021 - 09.06.2022
Tid: 17:30 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Venke Helen Mikalsen
E-post: venke.mikalsen@aof.no
Telefon: 69130410