Teori til fagprøven

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fredrikstad, Sarpsborg og Moss H-2021

Kurs-id: 372687
Sted: Østfold
Timetall: 192,5
Kursstart Info: 21.09.2021
Klokkeslett: 17:30 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 34900
Antall dager: 4
Kontaktperson: Venke Helen Mikalsen
E-post: venke.mikalsen@aof.no
Telefon: 69130410
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagbrev-kurset barne- og ungdomsarbeider er for deg som har jobbet som assistent en stund i barnehage, barnepark, skole, SFO, fritidsklubb eller innen en kommunal etat men mangler formell kompetanse.

Fagbrev-kurset passer også for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.

Endrede samfunnsforhold har ført til store forandringer i barn og unges oppvekstsvilkår. Derfor er det viktig å utdanne fagarbeidere som i samarbeid med andre fagpersoner og barna/ungdommens hjem kan skape best mulig oppvekstmiljø for barn og unge.

 

HVORFOR FAGBREV SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER?

Etterspørselen etter fagkompetanse innen barne- og ungdomsarbeiderfaget er økende. Med økt kompetanse på pedagogisk tilrettelegging av skole og fritid for barn og unge vil du bli en ettertraktet medarbeider for arbeidsgiver, og dermed bli et kvalitetsstempel og en viktig investering for bedriften.

Med fagbrev kan du også søke deg videre til høyere yrkesrettet utdanning (Fagskole med studiepoeng), og tilegne deg spisskompetanse på forskjellige områder.

 

STUDIEPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEDERFAGET

Fagbrev-kurset legger vekt på det du allerede har lært, og å sette ord på det du allerede kan. Den skal oppdatere deg på gjeldende regelverk og lovverk. Videre skal den gjøre deg rustet til å møte foreldres forhøyede krav til ansatte med formell kompetanse. Dette fagkurset skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har tre hoved-emner.

Helsefremmende arbeid: Hovedområdet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse og aktiviteter for barn og unge. Videre handler det om ulike læringsaktiviteter som grunnlag for vekst og utvikling. Hovedområdet dekker også hygiene, forebygging av sykdom og førstehjelp. Holdninger til tobakk og rusmidler inngår i hovedområdet, og det gjør også forebygging av mobbing, diskriminering og kriminalitet.

Kommunikasjon og samhandling: Hovedområdet handler om kommunikasjon og samhandling med barn og unge. Videre handler det om utvikling av barn og unges selvfølelse, identitet og sosiale kompetanse. Gruppeprosesser og konflikthåndtering inngår også.

Yrkesutøvelse: Hovedområdet handler om ulike typer pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Aktiviteter knyttet til kunst og kultur, natur og miljø inngår i hovedområdet. Tilberedning av trygg og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om universell utforming av produkter og tjenester. Yrkesforståelse og yrkesetikk inngår.

 

DETTE FÅR DU SOM DELTAKER HOS AOF 

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. En undervisningstime er 45 minutter. I fag hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. Det er også fokus på eksamenstrening.
 

Undervisning på kvelden: Utdanningen er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 til 2 kvelder i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb.

Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har.

Gratis rådgivning: Hos oss få gratis rådgiving før du starter, hvis du ønsker det. Du velger selv om du vil avtale personlig møte, eller om du vil ha rådgiving på telefon. Du kan når som helst få videre veiledning med en av våre kompetanserådgivere underveis i skoleåret. Dette er selvfølgelig også inkludert i prisen når du tar fag hos oss.
 

PRAKTISK INFORMASJON

Forkunnskaper: minimum 3-års relevant arbeidserfaring

Meld deg opp til den teoretiske prøven: Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatsitweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar.

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp elektronisk på Viken fylkeskommunes hjemmeside til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis.

Prøveavgift: Prøveavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve.

Finansiering: Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du på http://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/. Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend. Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.

Mulighet for gratis fagbrev-kurs : Har du jobbet minimum 4 år i en 100 % i oppvekstsektoren og har folkeregistrert adresse i Østfold kan du søke om å få utdanningen finansiert. 

Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura.

Fagbrev på jobb: Er for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje. 
 

MELD DEG PÅ FREM TIL KURSSTART

For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å melde deg på så fort som mulig. Vi ser frem imot å se deg på kurs. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: