Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fredrikstad, Sarpsborg og Moss - Intensivkurs Høst 2021

Kurs-id: 372689

Pris: 26900 kr

Østfold , Østfold
Kursstart Info: 21.09.2021 - 09.06.2022
Tid: 17:30 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Venke Helen Mikalsen
E-post: venke.mikalsen@aof.no
Telefon: 69130410