Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fredrikstad - Sarpsborg H 2020

Kurs-id: 338808

Pris: 34900 kr

Østfold , Østfold
Kursstart Info: 22.09.2020 - 03.06.2021
Tid: 17:30 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Venke Helen Mikalsen
E-post: venke.mikalsen@aof.no
Telefon: 69130410