Teori til fagprøven

Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 148672
Sted: Ålesund
Timetall: 80
Kursstart Info: 18.09.2019 - 27.05.2019
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 04.09.2019
Pris: kr 23.500,-. LO medlemmer kan søke om utdanningsstipend
Kontaktperson: Frode Ingebrigtsen
E-post: frode.ingebrigtsen@aof.no
Mobil: 91902636
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Har du erfaring fra arbeid med barn og unge, men mangler formell kompetanse?

Temaer i kurset

Det er ingen krav til faglige forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har noen års erfaring fra yrket. Kurset skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Barne- og ungdomsarbeiderfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Helse- og sosialfag, Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget (hovedfokus).

Sentrale områder er
• Planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
• Tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
• Anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
• Kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
• Samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
• Grensesetting, konfliktløsning og å være en tydelig voksenmodell

 
Kompetansemål i Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsefremmende arbeid
  • Læringsaktiviteter som grunnlag for vekst og utvikling. 
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Identitet og sosiale kompetanse.
  • Gruppeprosesser og konflikthåndtering inngår også.
  • Yrkesutøvelse. 

Hva skal du kunne etter kurset
Etter å ha gjennomgått Barne - og ungdomsarbeider faget skal du ha fått det teoretiske grunnlaget for de 3 programfagene: Helsefremmende arbeid - Kommunikasjon og samhandling - Yrkesutøvelse. 

Gjennomføring
Kurset går over 2 semestre med undervisning en kveld i uken. Undervisningen dekker teorien du trenger for å avlegge fagprøven. Selve fagprøven avlegges når du kan dokumentere 5 års relevant praksis.
 
Målgruppe
Trives du med å jobbe med barn og unge? Har du erfaring fra barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber eller kommunale etater, men ingen formell utdannelse? Da er fagbrev som barne- og ungdomsarbeider det rette valget for deg! 
 
Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater. Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år.
 
Eksamen
Kurset forbereder deg til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget og deretter til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos din Fylkeskommune i mai/juni 2015. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er  Barne- og ungdomsarbeider. 
 
Finansiering
Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10.500. Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har også Fagforbundet og Handel og Kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om finansiering. Studiet er godkjent av Lånekassen.


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: