Barne- og Ungdomsarbeiderfaget - Teori til fagprøve - virtuelt klasserom, landsdekkende kurs

Kurs-id: 258384

Pris: 23900 kr

Teams virtuelt klasserom , Bodø
Kursstart Info: 01.03.2021 - 10.09.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Christian Dahl
E-post: christian.dahl@aof.no