Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Intensivkurs Vår 2020

Kurs-id: 338809

Pris: 26900 kr

Østfold , Østfold
Kursstart Info: 28.04.2020 - 03.12.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Sissel J. Klingvall
E-post: sissel.iren.johansen.klingvall@aof.no