Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Hvaler kommune

Kurs-id: 352853

Pris: 34900 kr

Østfold , Østfold
Kursstart Info: 03.06.2020 - 02.06.2021
Tid: 17:30 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Sissel J. Klingvall
E-post: sissel.iren.johansen.klingvall@aof.no