Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fra reform 94 til Kunnskapsløftet Vår 2021

Kurs-id: 364959

Pris: 14900 kr

Østfold , Østfold
Kursstart Info: 18.03.2021 - 01.12.2021
Tid: 17:30 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Sissel J. Klingvall
E-post: sissel.iren.johansen.klingvall@aof.no