Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fra reform 94 til Kunnskapsløftet Høst 2020

Kurs-id: 338810

Pris: 14900 kr

Østfold , Østfold
Kursstart Info: 22.09.2020 - 03.06.2021
Tid: 17:30 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Sissel J. Klingvall
E-post: sissel.iren.johansen.klingvall@aof.no