Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fra reform 94 til Kunnskapsløftet Høst 2019

Kurs-id: 302040

Pris: 14900 kr

Østfold , Østfold
Kursstart Info: 21.10.2019 - 09.06.2020
Tid: 11:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Sissel J. Klingvall
E-post: sissel.iren.johansen.klingvall@aof.no