Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fra reform 94 til Kunnskapsløftet

Kurs-id: 301725

Pris: 14900 kr

Fredrikstad , Fredrikstad
Kursstart Info: 27.03.2019 - 04.12.2019
Tid: 17:30 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Sissel J. Klingvall
E-post: sissel.iren.johansen.klingvall@aof.no