Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 332054

Pris: 23500 + materiell og eksamensavgift kr

Foss vgs , Oslo
Kursstart Info: 29.04.2020 - 25.11.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 05.03.2020
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no