Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 330369

Pris: 23.500,-. LO medlemmer kan søke om utdanningsstipend kr

Ørsta , Ørsta
Kursstart Info: 17.09.2020 - 20.05.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 14.08.2019
Kontaktperson: Svein Rune Johannessen
E-post: svein-rune.johannessen@aof.no