Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 330369

Pris: 23.900,-. LO medlemmer kan søke om utdanningsstipend kr

Ørsta , Ørsta
Kursstart Info: 04.05.2021 - 09.11.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 23.04.2021
Kontaktperson: Sindre Muren Nakken
E-post: sindre.nakken@aof.no