Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 364633

Pris: 23900 + materiell kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 05.01.2022 - 24.05.2022
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 27.12.2021
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no