Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 330869

Pris: 23500 kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 08.09.2020 - 25.05.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 25.08.2020
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no