Teori til fagprøven

Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 332054
Sted: Foss vgs
Timetall: 80
Kursstart Info: 29.04.2020 - 25.11.2020
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 05.03.2020
Pris: kr 23500 + materiell og eksamensavgift
Antall dager: 17
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Etter anbefalinger fra helsemyndighetene vil dette kurset bli startet opp som nettundervisning, med livestreaming fra veileder frem til vi kan fortsette som klasseromsundervisning.

Bli barne- og ungdomsarbeider - en spennende og utfordrende jobb! 

 
Trives du med å jobbe med barn og unge? Har du erfaring fra barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber eller kommunale etater, men ingen formell utdannelse? Da er fagbrev som barne- og ungdomsarbeider det rette valget for deg!
 
Barn og unges oppvekstvilkår er i stadig endring, og det er en spennende utfordring for fagarbeideren å delta i denne endrings- og utviklingsprosessen. Gode pedagogiske tilbud til barn og unge er en forutsetning for å lykkes med integrering og gode utviklingsmuligheter for alle i et mangfoldig samfunn.
Related image
 
Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater. Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. Sentrale arbeidsområder er:
 
•planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
•tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
•anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
•kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
•samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
•grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell
 
Det er ingen krav tilfaglige forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har noen års erfaring fra yrket. Kurset skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Barne- og ungdomsarbeiderfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Helse- og sosialfag, Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget (hovedfokus). Deltagere som ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i  Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er  Barne- og ungdomsarbeider. Utøvelsen av barne- og ungdomsarbeiderfaget faget krever derimot politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.
 
Hovedområder innen Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget er:
Helsefremmende arbeid: Hovedområdet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse og aktiviteter for barn og unge. Videre handler det om ulike læringsaktiviteter som grunnlag for vekst og utvikling. Hovedområdet dekker også hygiene, forebygging av sykdom og førstehjelp. Holdninger til tobakk og rusmidler inngår i hovedområdet, og det gjør også forebygging av mobbing, diskriminering og kriminalitet.
 
Kommunikasjon og samhandling: Hovedområdet handler om kommunikasjon og samhandling med barn og unge. Videre handler det om utvikling av barn og unges selvfølelse, identitet og sosiale kompetanse. Gruppeprosesser og konflikthåndtering inngår også.
 
Yrkesutøvelse: Hovedområdet handler om ulike typer pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Aktiviteter knyttet til kunst og kultur, natur og miljø inngår i hovedområdet. Tilberedning av trygg og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om universell utforming av produkter og tjenester. Yrkesforståelse og yrkesetikk inngår. 
 
Finansiering:Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Det er egen medlemspris for deg som er i et LO forbund.En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Du kan også søke Fagforbundet . Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.  Det blir utsendt faktura etter kursstart til avtalt fakturamottaker. Faktura sendes pr epost om du ikke påfører annet på kontrakten du får første kvelden. Det kan avtales avbetalingsordning dersom du ønsker det. Antall avdrag føres på kontrakten du får utdelt første kurskveld.( inntil 4 avdrag)
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: