Teori til fagprøven

Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 330369
Sted: Ørsta
Timetall: 80
Kursstart Info: April 2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 01.03.2020
Pris: kr 23.500,-. LO medlemmer kan søke om utdanningsstipend
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Har du erfaring fra arbeid med barn og unge, men mangler formell kompetanse?


Målgruppe
Trives du med å jobbe med barn og unge? Har du erfaring fra barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber eller kommunale etater, men ingen formell utdannelse? Da kan fagbrev som barne- og ungdomsarbeider være det rette valget for deg! 
 
Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater. Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. Det er ingen krav til faglige forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om man har noen års erfaring fra yrket. 
 
Gjennomføring
Kurset går over 2 semestre med undervisning en kveld i uken. Undervisningen dekker teorien du trenger for å avlegge skriftlig teorieksamen. Selve fagprøven (praktisk prøve) avlegges når du kan dokumentere 5 års relevant praksis og bestått teorieksamen.
 
Temaer i kurset
Kurset skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det er en komprimert utdanning for voksne og den bygger på læreplanene for Vg1 Helse- og sosialfag, Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag og Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget (hovedfokus).

Sentrale områder er
• Planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
• Tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
• Anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
• Kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
• Samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
• Grensesetting, konfliktløsning og å være en tydelig voksenmodell

 
Kompetansemål i Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsefremmende arbeid
  • Læringsaktiviteter som grunnlag for vekst og utvikling. 
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Identitet og sosiale kompetanse.
  • Gruppeprosesser og konflikthåndtering inngår også.
  • Yrkesutøvelse. 

Hva skal du kunne etter kurset
Etter å ha gjennomgått Barne - og ungdomsarbeider faget skal du ha fått det teoretiske grunnlaget for de 3 programfagene: Helsefremmende arbeid - Kommunikasjon og samhandling - Yrkesutøvelse.

Eksamen
Kurset forbereder deg til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Eksamen avlegges som privatist og du er selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen via privatistweb.no
Ved bestått eksamen og tilstrekkelig praksis kan du melde deg opp til selve fagprøven. 
 
Finansiering
Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10.500. Har du ikke rettigheter i fondet har f.eks. Fagforbundet og Delta egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om finansiering.
Studiet er godkjent av Lånekassen.


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: