Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fagbrev virtuelt kurs nasjonalt

Kurs-id: 347079

Pris: 23900 + materiell og eksamensavgift kr

Virtuelt kurs nasjonalt , Hele landet
Kursstart Info: 27.05.2021 - 18.11.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 24.05.2021
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no