Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fagbrev, virtuelt hele Vestfold og Telemark

Kurs-id: 373854

Pris: 23900 + materiell kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 04.11.2021 - 18.05.2022
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 25.10.2021
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no