Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Barnehageansatte statsforvalteren Vestfold og Telemark

Kurs-id: 375463

Pris: 0 inkl materiell. kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 01.02.2022 - 22.11.2022
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 29.10.2021
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no