Teori til fagprøven

Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Barnehageansatte statsforvalteren Vestfold og Telemark

Kurs-id: 375463
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 120
Kursstart Info: 01.02.2022 - 22.11.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 29.10.2021
Pris: kr 0 inkl materiell.
Antall dager: 30
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien. Dette kurset gjennomføres virtuelt, så du trenger en pc og internett tilgang. Opplæring i virtuelt klasserom vil du få før kursoppstart. 

Dette kurset er finansiert av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for dem som jobber i barnehage i Vestfold og Telemark fylke.

PÅMELDINGSINFORMASJON.

Du må ha minst 3,5 års erfaring i 100 % stilling/6000 timer for å melde deg på kurset. Du må ha fast stilling, (større faste stillinger prioriteres). Styrer i barnehagen må bekrefte din erfaring med å undertegne studiekontrakten (den får du når du har fått bekreftet plass). Det er første mann til mølla prinsippet her, men du må være kvalifisert for å komme på listen. Når du søker om kursplass, må du svare på denne lenken om dine kvalifikasjoner. Dette i tillegg til påmelding digitalt på denne siden. "gå til påmelding".

https://forms.office.com/r/s2kuyKsCrT

Du vil da få beskjed når din søknad fra ventelisten er behandlet.  Kurset, bøker og eksamensavgiften blir dekket.

Forbehold om oppstart er nok deltakere. 

AOF Norge tilbyr teori til fagprøven kurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du kan dokumentere 5 års arbeidserfaring, melder deg opp til teoretisk eksamen og deretter fagprøve – de to sistnevnte via fylkeskommunen din. Teori til fagprøven kursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet og du har muligheter for høyere lønn.

Formål

Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0–18 år. Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Faget skal bidra til å utvikle barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller og bevisste på de utfordringer barn og unge møter.

Hovedområder

Helsefremmende arbeid handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse og aktiviteter for barn og unge. Videre handler det om ulike læringsaktiviteter som grunnlag for vekst og utvikling. Hovedområdet dekker også hygiene, forebygging av sykdom og førstehjelp. Holdninger til tobakk og rusmidler inngår i hovedområdet, og det gjør også forebygging av mobbing, diskriminering og kriminalitet.

Kommunikasjon og samhandling handler om kommunikasjon og samhandling med barn og unge. Videre handler det om utvikling av barn og unges selvfølelse, identitet og sosiale kompetanse. Gruppeprosesser og konflikthåndtering inngår også.

Yrkesutøvelse handler om ulike typer pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Aktiviteter knyttet til kunst og kultur, natur og miljø inngår i hovedområdet. Tilberedning av trygg og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om universell utforming av produkter og tjenester. Yrkesforståelse og yrkesetikk inngår.

Organisering / kursmodell

Utvidet modell, 120 timer klasserom

Det anbefales at du har…

  • norskspråklige kunnskaper til å kunne kommunisere på norsk, både skriftlig og muntlig (anbefalt språknivå B1)
  • 3,5 års variert praksis i 100% stilling innen fagområdet kursert retter seg mot
  • kompetanse innen bruk av PC

Dette kurset vektlegger at du kan knytte teori til egen praksis. De fleste som gjennomfører dette kurset gjør det ved siden av jobb over 2 semestre (et år). Da får du 5 års praksis som fylkeskommunene krever for å kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. 

Dette kurset gjennomføres med undervisning i virtuelt klasserom, med noen mulige få fysiske samlinger i klasserom. Du trenger en pc med kamera/lyd og internettilgang som er stabilt. Kurset har undervisning hver tirsdag fra kl 17-21. Ikke undervisning i skoleferier. 

Det blir tatt utgangspunkt i din arbeidserfaring inn mot fagets teori, med fokus på å nå målene i læreplanen. Undervisningen er tilrettelagt voksne ut ifra voksenpedagogiske prinsipper. Refleksjon over egen praksis, diskusjon og dialog er en sentral del av undervisningen for å tilegne seg det teoretiske i faget. 

Når du melder deg på dette kurset får du tilgang til AOF Norges egen læringsplattform, AOF Nettopp, der du kan hente ut relevante ressurser. På læringsplattformen får du også tilgang til et kurs i studieteknikk. 

Praktisk info

Kurset du får hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til den teoretiske tverrfaglige eksamen.

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din fylkeskommune og dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: