Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Barnehageansatte fylkesmannen Vestfold og Telemark

Kurs-id: 360500

Pris: 0 inkl materiell. kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 02.02.2021 - 23.11.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 31.10.2020
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no