Barne- og ungdomsarbeider - Fagbrev

Kurs-id: 302022

Pris: 23500 kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 12.09.2019 - 28.05.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 05.09.2019
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no