Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 353643

Pris: 28100 kr

Jåttå , Stavanger
Kursstart Info: 08.09.2021 - 25.05.2022
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 18.08.2021
Kontaktperson: Irene Mæland
E-post: irene.maeland@aof.no