Barne- og ungdomsarbeider - Fagbrev

Kurs-id: 337051

Pris: 23500 + materiell og eksamensavgift kr

Kjellervolla Skole , Lillestrøm
Kursstart Info: 21.04.2020 - 24.11.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 21.04.2020
Kontaktperson: Wendy Ann Wyant
E-post: wendy.wyant@aof.no