Teori til fagprøven

Barne- og ungdomsarbeider - Fagbrev

Kurs-id: 337051
Sted: Kjellervolla Skole
Timetall: 80
Kursstart Info: 03.03.2020 - 24.11.2010
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 21.04.2020
Pris: kr 23500 + materiell og eksamensavgift
Kontaktperson: Wendy Ann Wyant
E-post: wendy.wyant@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 93492363
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Etter anbefalinger fra helsemyndighetene vil dette kurset bli startet opp som nettundervisning, med livestreaming fra veileder frem til vi kan fortsette som klasseromsundervisning.

Har du jobbet en stund i barnehage, barnepark, skole, SFO, klubb eller innen en kommunal etat, men mangler formell kompetanse? 

Da er dette utdanningen for deg! 


Utdanningen er på kveldstid og kan derfor kombineres med jobb. Som privatist tar du kun en tverrfaglig eksamen i programfagene og ikke fellesfag som norsk, engelsk, matematikk osv. 

 

 

 

Regjeringen: "De ansatte er barnehagens viktigste ressurs, og god kvalitet i barnehagen er avhengig av deres kompetanse." (Utdrag fra Sundvollenerklæringen om barnehager).

 

Om utdanningen

Å jobbe med barn og unge er en meget viktig jobb, og med fagbrev er du en ettertraktet medarbeider for arbeidsgiver. 

 

Endrede samfunnsforhold har ført til store forandringer i barn og unges oppvekstsvilkår. Det er derfor viktig å utdanne fagarbeidere som i samarbeid med andre fagpersoner og barna/ungdommens hjem kan skape best mulig oppvekstmiljø for barn og unge. 

 

Denne utdanningen som fører fram til den teoretiske eksamen legger vekt på:

 • Å bekrefte det du allerede har lært, og å sette ord på det du allerede kan.
 • Oppdatere deg på gjeldende regelverk og lovverk.
 • Gjøre deg rustet til å møte foreldres forhøyede krav til ansatte med formell kompetanse.
 • Forberede deg til den teoretiske delen av eksamen.

 

Du er nå langt på vei mot å få dette fordelaktige fagbrevet etter den teoretiske utdanningen her hos oss. Vi har lang erfaring med å undervis voksne deltakere. Våre dyktige og oppdaterte lærere har spisskompetanse på å undervise nettopp voksne.

 

Fordeler med å ta fagbrev

 

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, og du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Andre fordeler som kan følge et fagbrev:
 • Mulighet for høyere lønn
 • Styrker dine karrieremuligheter
 • Gir mulighet for større utfordringer og mer spennende arbeidsoppgaver
 • Gjør deg til en mer attraktiv arbeidstaker for arbeidsgiver
 • Øker dine muligheter for avansement

 

 

 

Gjennomføring tilrettelagt for voksne

Som voksen kan du ta fagbrev uten å være lærling. Opplæringen er på videregående skoles nivå og tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Undervisningen er 1 kveld i uken over 2 semestre og avsluttes med en tverrfaglig eksamen som avlegges som privatist (ikke fellesfag). Ved bestått teoretisk eksamen og 5 års relevant praksis (100 %) kan du avlegge den avsluttende fagprøven og motta ditt velfortjente fagbrev.
 
 
All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. Som voksen trenger du ikke å ta fellesfagene norsk, matematikk osv. 
 
Utdanningen du får hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til den teoretiske tverrfaglige eksamen. Du kan avlegge den teoretiske eksamen før all praksis er opparbeidet, og så melde deg opp til den praktiske prøven når du kan dokumenter nok praksis. 
 

Finansiering

 • Utdanningen er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Du må levere bekreftelse fral AOF før du kan søke om lån og stipend.

  Les mer om Lånekassen

   
 • LO-organiserte kan søke om støtte til utdanningen gjennom LO`s Utdanningsforn. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.

  Medlemsfordeler - LO

   
 • Skal du betale utdanningen selv kan du kontakte oss for en avdragsordning.
Gjør som mange andre har gjort før deg. "Få papir på det du kan!!!"
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: