Barne - og ungdomsarbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 350284

Pris: 23500 + materiell og eksamensavgift kr

Foss vgs , Oslo
Kursstart Info: 01.09.2020 - 11.05.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 01.09.2020
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no