Barne - og ungdomsarbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 335276

Pris: 23 500,- + materiell og eksamensavgift kr

Sentrum videregående skole-Kongsvinger , Kongsvinger
Kursstart Info: 18.03.2020 - 18.11.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 04.02.2020
Kontaktperson: Mette Kylgård
E-post: mette.kylgard@aof.no