Teori til fagprøven

Anleggsmaskinførerfaget - Fagbrev

Kurs-id: 366885
Sted: Fredrikstad
Timetall: 120
Kursstart Info: 20.04.2021 - 30.11.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 20.04.2021
Pris: kr 25900
Kontaktperson: Betty Andresen
E-post: betty.andresen@aof.no
Telefon: 69 13 04 10
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Teori til fagprøven kurs i anleggsmaskinførerfaget er beregnet på deg som allerede jobber i anleggsbransjen. Med fagbrev får du tverrfaglig yrkeskompetanse på samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av landets infrastruktur.

HVORFOR FAGBREV I ANLEGGSMASKINFØRERFAGET

At ansatte har fagbrev styrker bedriftens mulighet til å vinne anbud. At bedriften vinner anbudskonkurranser og får inn jobber er igjen viktig for å sikre arbeidsplasser. Med fagbrev vil du være en viktig bidragsyter inn i dette arbeidet. 

STUDIEPLAN FOR ANLEGGSMASKINFØRERFAGET

Teorien til fagprøven kurs i anleggsmaskinførerfaget skal gjøre deg kvalifisert til å avlegge eksamen (som privatist) i den teoretiske delen av fagprøven, og tar for seg fire hovedområder. (Les forøvrig hele studieplanen på udir.) 

Maskiner og utstyr: Hovedområdet handler om arbeid med ulike typer masseflyttingsmaskiner og tilleggsutstyr. Det omfatter også vedlikehold og enkle reparasjoner. Helse, miljø og sikkerhet i arbeid med maskiner og utstyr står sentralt.

Planlegging, stikking og nivellering: Hovedområdet handler om arbeidsvarsling, stikking og nivelleringsarbeid. Planlegging i henhold til tegninger og beskrivelser inngår også i hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet kontroll av underlaget og sikring av fastmerker og utmålte punkter. Helse, miljø og sikkerhet i arbeid med stikking og nivelleringsarbeid inngår også.

Vei, vann og avløp: Hovedområdet handler om enkle betongarbeider og grunnarbeider i forbindelse med oppbygging av veier, og graving av byggegroper. Det omfatter også grøftearbeid med tilhørende sikring, legging av rør og kabler og montering av kummer. Lasting og transport inngår i hovedområdet. Helse, miljø og sikkerhet i arbeid med maskiner står sentralt.

Bransjelære: Hovedområdet handler om bedriftens oppbygging og kvalitetssystemer. Gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet inngår i hovedområdet. Profesjonell kundebehandling og service inngår også.

Annen undervisning: Trening på eksamen er en viktig del av undervisningen.

DETTE FÅR DU SOM DELTAKER HOS AOF 

Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse på å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform. En undervisningstime er 45 minutter. I fag :hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. Det er også fokus på eksamenstrening. 

Undervisning på kvelden: Fagbrev-kurset er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 til 2 kvelder i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb.

Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. 

Gratis rådgivning: Hos oss få gratis rådgiving før du starter, hvis du ønsker det. Du velger selv om du vil avtale personlig møte, eller om du vil ha rådgiving på telefon. Du kan når som helst få videre veiledning med en av våre kompetanserådgivere underveis i skoleåret. Dette er selvfølgelig også inkludert i prisen når du tar fag hos oss. 

PRAKTISK INFORMASJON

Meld deg opp til teoretisk eksamen: Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatistweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar. 

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5- års relevant praksis. Du melder deg opp elektronisk på Viken fylkeskommunes hjemmeside. 

Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig mad at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve.

Finansiering: Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du: https://ny.lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/videregaende-skole/voksenopplaring-i-videregaende-skole/soknad-for-voksenopplaring-pa-videregaende/ 
Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend. Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr. 

Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura. 

Mulighet for gratis fagbrev-kurs: Har du jobbet minimum 4 år i 100 % stilling med anleggsmaskiner, og har folkeregistrert adresse i Østfold kan du søke om å få fagkurset finansiert.

Fagbrev på jobb: Er for deg som har tegnet kontrakt om "Fagbrev på jobb" og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje. 

MELD DEG PÅ FREM TIL KURSSTART

Påmeldingene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å melde deg på så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: