Teori til fagprøven

Rørleggerfaget, virtuelt klasserom - Svennebrev

Kurs-id: 353447
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 120
Kursstart Info: 15.09.2020 - 25.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 01.09.2020
Pris: kr 27400 + materiell og eksamensavgift
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Informasjon

Etter anbefalinger fra helsemyndighetene vil dette kurset gjennomføres online i et virtuelt klasserom med veileder tilstede i sanntid (samtidighet). Undervisningen gjennomføres i Teams med veileder tilstede under hele kurset.

 

 

Svennebrev-kurs i rørleggerfaget er beregnet på deg som allerede jobber med installasjon, service og reparasjon av sanitæranlegg, vannboren varme og tekniske anlegg, men ikke har svennebrev.

 

HVORFOR SVENNEBREV I RØRLEGGERFAGET?

Rent drikkevann og rensing av avløpsvann har mye å si for hygienen og miljøet i et moderne samfunn. Derfor er det viktig at vi har dyktige rørleggere som kan utføre alt fra enkle reparasjoner i boliger til kompliserte rørinstallasjoner med automatisk styring der arbeidet utføres etter tegninger og beskrivninger.

Med økt kompetanse vil du arbeide mer effektivt og selvstendig, gjøre færre feil, ha større endringsevne, mer kreativitet, gode arbeidsvaner og evnen til å kommunisere med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere.  

Med svennebrev får du et håndfast bevis på at du kan utføre disse oppgavene riktig, og med fokus på helse, miljø og sikkerhet.

 

STUDIEPLAN FOR RØRLEGGERFAGET

Rørleggerfaget består av fem hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Sanitæranlegg: Hovudområdet handlar om utvendige og innvendige vass- og avløpsleidningar og sanitærutstyr. Det omfattar også tettleiks- og trykkprøving og montering og rehabilitering av sanitæranlegg. Vidare omfattar det teikning av sanitæranlegg og leidningsnett og utrekning av fall i avløp. I tillegg inngår ulike skøytemetodar for rørleidningar med ulike materiale.

Vassborne energianlegg: Hovudområdet handlar om teikning, dimensjonering, montering og igangsetjing av enkle vassborne varmeanlegg og varmepumpeanlegg. Det omfattar også ulike sveisemetodar og metodar for bøying av rør og bruk av digitale verktøy til varmeutrekningar.

Sprinklaranlegg: Hovudområdet handlar om oppbygging og montering av vassborne sprinklaranlegg i bustader. Val av materiale og utstyr høyrer også med.

Energigassanlegg: Hovudområdet handlar om oppbygging, verkemåte og montering av energigassanlegg i bustader. Det omfattar også dimensjonering og materialuttak til energigassanlegg og eigenskapar til ulike energigassar.

Bransjelære: Hovudområdet handlar om organisering, kundebehandling og yrkesetikk. I hovudområdet inngår gjeldande regelverk om helse, miljø og tryggleik. Val og bruk av materiale, verktøy, metodar og utstyr høyrer også med.

Annen undervisning: Eksamenstrening er en viktig del av svennebrev-kurset.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Hos AOF får du som kursdeltaker inkludert en studentlisens til programmet BricsCAD-VVS. For å delta på kurset må du ha PC eller tilsvarende. Vi anbefaler at du har webkamera og gjerne en ekstra skjerm. Da kan du følge undervisningen og samtidig jobbe/øve på programmet på skjerm nummer to.

Forkunnskaper: AOF anbefaler minimum 4 års relevant arbeidspraksis. Språknivået til de som skal delta bør være på B1 eller bedre.

Meld deg opp til teoretisk eksamen: Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via Internett på Privatistweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar. 

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5 års relevant praksis. 
Du melder deg opp elektronisk på 
 hjemmesiden i den fylkeskommunen du bor i.

Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve.

Finansiering: Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs UtdanningsfondTa kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Utdanningen er godkjent for søknad om lån i Lånekassen. Les mer hos LånekassenGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: