Renholdsoperatørfaget, virtuelt klasserom - Fagbrev

Kurs-id: 335310

Pris: 23 500,- + materiell og eksamensavgift kr

teams virtuelt klasserom , Hamar
Kursstart Info: 03.11.2020 - 25.05.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 27.10.2020
Kontaktperson: Mette Kylgård
E-post: mette.kylgard@aof.no