Teori til fagprøven

Renholdsoperatørfaget - Fagbrev

Kurs-id: 352924
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 80
Kursstart Info: 17.02.2021 - 24.02.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 03.02.2021
Pris: kr 23 500
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

Hvis du har lang og allsidig praksis i faget kan du melde deg opp til fag-/ svenneprøve i henhold til Opplæringslova § 3-5.

All praksis må dokumenteres fra arbeidsgiver. Et årsverk tilsvarer 1740 timer. Minimum 50 % av praksisen bør være opparbeidet de siste 10 årene.

Ansettelse i 80 % stilling eller mer regnes som heltid.

 

For å kunne melde seg på kurset må du kunne dokumentere minst 3,5 år eller 6000 timer i faget. 

 

Finansiering? Ta kontakt med ditt forbund for stipend. 

Vi kan dele opp fakturaen i 4 deler for deg. Kurset må være betalt ved kurs slutt.

Du kan også ha rett til voksenopplæring og få dekket kurset av fylkeskommunen hvis:

  • Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere
  • Du må fylle 25 år eller mer det året du søker
  • Du må ha fullført norsk grunnskole; eller kunne dokumentere minimum ni år grunnskoleopplæring fra utlandet med faget engelsk; eller være realkompetansevurdert likeverdig norsk grunnskole.
  • Du må være folkeregistrert og ha bostedsadresse i Vestfold og Telemark.
  • Du må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge

For deg med annet morsmål enn norsk

For å klare videregående opplæring bør du være god i norsk, både muntlig og skriftlig. Vi anbefaler derfor at du er på B1-nivå.

 

Planlegging

Hovedområdet handler om bruk av ulike systemer for planlegging og bruk av godkjente standarder for å ivareta innemiljøet. Det omfatter også bruk av tegninger og arbeidsbeskrivelser. Utvikling av renholdsplaner og vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder står sentralt. Risikovurdering og bruk av verneutstyr inngår. 

 

Renhold

Hovedområdet handler om ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler. Regelmessig periodisk renhold og spesialrenhold av behandlede og ubehandlede overflater inngår også. Valg og bruk av utstyr, kjemikalier og metoder står sentralt. Videre inngår estetikk og vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområder for overflater og renholdsobjekter, i tillegg til helse, miljø og sikkerhet. Bruk av digitale verktøy for planlegging, informasjon og dokumentasjon inngår også

 

Bransjelære

Hovedområdet handler om fagets historie og plass i samfunnet. Det omfatter også arbeidsrutiner, kvalitetssikring og etikk. 

Kurset vil har undervisning ca to onsdager i måneden. 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: