Teori til fagprøven

Logistikk - Fagbrev

Kurs-id: 290047
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 80
Kursstart Info: 19.03..2019 - 19.11.2019
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 19.03.2019
Pris: kr 23500+materiell
Antall dager: 16
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Hovedområder i Vg3 Logistikkfaget er:
 
Eksternlogistikk Hovedområdet omfatter behandling, klassifisering og dokumentasjon av varer og gods ved transport til og fra handels- og produksjonsbedrifter og gods- og personterminaler. Hovedområdet omfatter sikre, miljøvennlige, effektive og lønnsomme logistikktjenester. Eksternlogistikk dreier seg om manuell og maskinell lasting og lossing av transportmidler. Videre inngår klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring, lastsikring, vektberegning av transportenheter og beregning av framføringstider. Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter service og kundebehandling.
 
Internlogistikk og lagerhold Hovedområdet omfatter varestrømmen i en handels- og produksjonsbedrift og på en gods- eller personterminal. I hovedområdet inngår lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager. Hovedområdet omfatter forhold som påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet og logistikkfunksjonens plass i en produksjonsprosess. Videre omfatter det bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og interntransport. Helse, miljø og sikkerhet, service og kundebehandling og nasjonalt og internasjonalt regelverk om befordring av gods og bagasje inngår i hovedområdet. 
 
 
Finansiering? Ta kontakt!
 
Kjersti Wetting, 91902235 eller kjersti.wetting@aof.no


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: