Teori til fagprøven

Industriell matproduksjon - Fagbrev

Kurs-id: 318767
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 80
Kursstart Info: 17.11.2020 til 25.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 03.11.2020
Pris: kr 24900
Antall dager: 25
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Har du erfaring fra industriell matproduksjon, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i industriell matproduksjon være et godt valg for deg!

Kurset er planlagt i klasserom, men vil gå i digitalt klasserom hvis korona situasjon gjør at vi ikke får bruke fysiske klasserom. Kurset vil gå tilbake til klasserom, når myndighetene åpner for dette. 

Kurset er lagt opp til undervisning en kveld i uken frem til eksamen i slutten av mai 2021.

Fagarbeideren produserer forskjellige typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess. Sentrale arbeidsområder er

  • behandling og anvendelse av forskjellige typer råvarer i produksjonen
  • produksjonsplanlegging og -styring
  • betjening av maskiner og høyteknologisk utstyr
  • enklere vedlikehold av maskiner og utstyr
  • kvalitetskontroll, renhold og enklere laboratoriearbeid

 

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen  industriell matproduksjon.  Industriell matproduksjon er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Opplæringen bygger på læreplanene for   Vg1 Restaurant og matfag, Vg 2 Matfag og Vg3 Industriell matproduksjon (hovedområde). De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3  industriell matproduksjon og deretter til fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeider, industriell matproduksjon.

Hovedområder for  Vg3 Industriell matproduksjon er:

Råvarer, produksjon og kvalitet: Hovedområdet handler om råvarer og produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess. I tillegg er kvalitetsstyring og kvalitetskontroll sentrale områder. Det omfatter også personlig hygiene, næringsmiddelhygiene og bekjempelse av insekter og andre skadedyr.   
 
Maskiner og utstyr: Hovedområdet handler om bruk og vedlikehold av bedriftens maskiner, utstyr og styringssystemer. I hovedområdet inngår også samarbeid med aktuelle støttefunksjoner.   
 
Bransje, bedrift og miljø: Hovedområdet handler om bransjens og bedriftens rammevilkår, bedriftens forretningsidé, organisering og plass i samfunnet. Det legges også vekt på bedriftens ansvar for helse, miljø og sikkerhet.  
 

Krav til erfaring for å kunne melde seg på kurset er minst 3,5 års praksis i faget. For å kunne melde seg opp til fagprøven må man kunne dokumentere 5 års praksis, eller 8700 timer. Har man et annet fagbrev, eller annen relevant utdanning, får man fratrekk i praksiskravet. Kontakt fylkeskommunen/fagopplæring for mer informasjon om dette. 

Finansiering: Har man ikke fullført videregående opplæring, kan man søke fylkeskommunen om å få bruke voksenretten og få dekket kursavgiften.

Man kan også søke sin fagforening om fagbrevstipend. Kontakt ditt forbund for regler og beløp.

https://www.lo.no/Om-LO/Artikler-om-LO/LOs-utdanningsfond/

Kontakt Kjersti 91902235, kjersti.wetting@aof.no for mer informasjon.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: