Teori til fagprøven

Helsearbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 352928
Sted: Kragerø
Timetall: 80
Kursstart Info: 11.02.2021 - 25.11.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 28.01.2021
Pris: kr 23500
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Helsearbeiderfaget et en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Helse- og sosialfag, Vg 2 Helsearbeiderfag og Vg3 Helsearbeiderfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. 

Kurset vil gå en torsdagskvelder ca annenhver uke. 

 

Hovedområder fra Vg3 Helsearbeiderfaget er:

 

Helsefremmende arbeid 

Forebyggende helsearbeid, fysisk og psykisk

Anatomi og fysiologi

Kosthold og ernæring

Fysisk aktivitet

Pleie og omsorg

 

Grunnleggende sykepleie

Hygiene og smittevern

Helse-, miljø og sikkerhet

Førstehjelp

 

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon

Konflikthåndtering

Empati, respekt og toleranse

Selvfølelse og Integritet

Observasjon

Taushetsplikt og personvern

 

Yrkesutøvelse

Helhetlig menneskesyn

Planlegging, gjennomføring , dokumentasjon og vurdering av eget arbeid

Relevant regelverk

Yrkesetikk

Rolle og ansvar i samarbeid med andre

Planer 

Helse-, omsorgs og sosialtiltak.

Kurset er lagt opp til undervisning ca annen hver torsdag. Følger skoleruten i Seljord.

For å kunne ta fagbrev må man kunne dokumentere minst 5 års erfaring eller 8700 timer i faget. Se hjemmesiden til fylkeskommunen for mer info. Man kan melde seg på kurset når man har ca 6000 timer.

For finansiering, ta kontakt med ditt forbund ( stipend ). Har du ikke fullført videregående skole, har du mulig rett til å søke voksenopplæring. Ta kontakt med fylkeskommunen.

Vi kan dele opp fakturaen i 4 deler som fordeles utover kurset. Må være betalt når kurset er ferdig.

Kontakt oss gjerne for mer info!Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: