Teori til fagprøven

Helsearbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 298774
Sted: Seljord Vidergående skole
Timetall: 80
Kursstart Info: 06.02.2019 - 27.11.2019
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 06.02.2019
Pris: kr 23500
Antall dager: 20
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Helsearbeiderfaget et en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Helse- og sosialfag, Vg 2 Helsearbeiderfag og Vg3 Helsearbeiderfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. 

 

 

Hovedområder fra Vg3 Helsearbeiderfaget er:

 

Helsefremmende arbeid 

Forebyggende helsearbeid, fysisk og psykisk

Anatomi og fysiologi

Kosthold og ernæring

Fysisk aktivitet

Pleie og omsorg

 

Grunnleggende sykepleie

Hygiene og smittevern

Helse-, miljø og sikkerhet

Førstehjelp

 

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon

Konflikthåndtering

Empati, respekt og toleranse

Selvfølelse og Integritet

Observasjon

Taushetsplikt og personvern

 

Yrkesutøvelse

Helhetlig menneskesyn

Planlegging, gjennomføring , dokumentasjon og vurdering av eget arbeid

Relevant regelverk

Yrkesetikk

Rolle og ansvar i samarbeid med andre

Planer 

Helse-, omsorgs og sosialtiltak.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: