Teori til fagprøven

Byggdrifterfaget - virtuelt klasserom - fagbrev

Kurs-id: 363345
Sted: teams virtuelt klasserom
Timetall: 80
Kursstart Info: 18.02.2021 - 18.11.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 11.02.2021
Pris: kr 23 500,- + materiell og eksamensavgift
Antall dager: 20
Kontaktperson: Mette Kylgård
E-post: mette.kylgard@aof.no
Mobil: 908 78 611
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dokumenter din kompetanse og ta fagbrev som byggdrifter!

Har du lang praksis som vaktmester eller i tilknytning til drift og vedlikehold av bygg, men mangler formell kompetanse? Da kan teorikurset rettet mot å ta fagbrev som byggdrifter være noe for deg! 

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

Hovedområdene i byggdrifterfaget er som følger:

Drift og vedlikehold
Hovedområdet handler om drift, kontroll og ettersyn av bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner, andre innendørs installasjoner og utendørs installasjoner. Videre handler det om forebyggende vedlikehold og enkle reparasjoner som ikke krever annen spesiell fagkompetanse.

En del av hovedområdet er også praktiske forhold ved energiovervåking og energiøkonomisering, samt avfallshåndtering. Forebyggende tiltak vedrørende brann og sikkerhet, samt dokumentasjon av egne arbeider inngår også i hovedområdet. En del av hovedområdet er FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) –og SD-programmer (sentral driftskontroll)

Bransjelære
Hovedområdet handler om hvilke kunnskaps- og ferdighetsområder byggdrifteren må anvende for å løse drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Typiske kunnskaps- og ferdighetsområder er lover, forskrifter og standarder innen bygg. Videre handler det om kjennskap til funksjonsbeskrivelser, tegninger og FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold). 

Kommunikasjon med andre faggrupper inngår også i hovedområdet. Hovedområdet handler om kunnskaper om tverrfaglig systemkompetanse. Den skal dekke alle installasjoner i bygget vedr. sikkerhet, brukernes helse og velvære og levetiden på de tekniske installasjonene

Gjennomføring
Dette kurset vil gjennomføres som nettundervisning i virtuelt klasserom, med livestreaming via Teams.  Vi har dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne, og som tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. I tillegg benytter vi en læringsplattform hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere eksamensoppgaver.
Kurset går i hovedsak en kveld i uken fra klokken 17-21. Undervisningen følger skoleruta. 

Eksamen
Privatisteksamen i november 2021.
All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no

Finansiering og fakturering
Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs UtdanningsfondFagforbundet Handel og kontor. og FLT har egne stipendordninger.Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Det blir utsendt faktura etter kursstart til avtalt fakturamottaker. Faktura sendes pr epost om du ikke påfører annet på kontrakten.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: