Teori til fagprøven

Byggdrifterfaget - Fagbrev

Kurs-id: 352753
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 80
Kursstart Info: 08.02.2021 - 22.11.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 25.01.2021
Pris: kr 23500
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kurset vil bli gjennomført på nett med videooverføring. Undervisningen vil være annenhver mandag fra kl 17-21. Du logger deg på undervisningen ved å trykke på linken du får på mail fra AOF. Da vil du se læreren og de andre i klassen. Du kan kommunisere med lærer med lyd, eller ved å stille spørsmål i en chat. Kurset følger skoleruten.

 

Har du lang praksis som vaktmester eller i tilknytning til drift og vedlikehold av bygg? Kunne du tenke deg å ta fagbrev som byggdrifter?

 

Byggdrifterfaget 


Kunne du tenke deg å ta fagbrev som byggdrifter?
Har du lang praksis som vaktmester eller i tilknytning til drift og vedlikehold av bygg?  
Ønsker du å friske opp kunnskapen din på området ?
 
Byggdrifterfaget ble nytt lærefag fra 2014 og det er stort behov for voksne med fagbrev på området.
 
Byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg. I moderne tid er bygningene så komplekse og sammensatte, med mange systemer integrert i hverandre, at det kreves fagfolk med spisskompetanse for å ivareta dette arbeidet.
 
En byggdrifter skal drive et bygg optimalt i forhold til brukeres og eieres interesse. Byggdrifter vil være en ressurs for brukere av bygningen med kunnskaper om sunn bedrift, HMS arbeidet, miljø og energiøkonomisering. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon vil være sentrale egenskaper hos en byggdrifter.
 
Forkunnskaper:
Kurset er tilrettelagt for voksne med lang og allsidig praksis i faget. Vi anbefaler at du minimum har 6000 timer eller 3,5 år praktisk erfaring i faget før du starter her. Mange som jobber i dette faget har andre fagbrev. Dette gir minst 6 måneders fratrekk på kravet.
 
Gjennomføring:
Deltakerne på kurset får undervisning i virtuelt klasserom med live streaming i Teams. Her studerer du hjemme i din egen stue. Vi har en dyktig lærerstab som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. I tillegg benytter vi læringsplatformen AOF nettopp hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning. 
 
Eksamen:
All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no
 
 
Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Du kan også søke Fagforbundet  eller Handel og kontor. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.
 
Vg2/Vg3 Byggdrifterfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Bygg og anleggsteknikk og Vg2/Vg3 Byggdrifterfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. 
 
Har du lang praksis som vaktmester eller i tilknytning til drift og vedlikehold av bygg?  
 
 Meld deg på kurset nå, og du er på vei mot fagbrev.
 
Kurset er lagt opp til undervisning ca annenhver onsdag frem til eksamen i månedskifte mai/juni 2021

 

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: