Teori til fagprøven

Betongfaget, virtuelt klasserom - Fagbrev

Kurs-id: 352811
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 80
Kursstart Info: 08.09.2020 - 25.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 25.08.2020
Pris: kr 21500
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kurset vil bli gjennomført på nett med online digitalt klasserom med livestraming i Teams. Undervisningen vil være annenhver tirsdag fra kl 17-21. Du logger deg på undervisningen ved å trykke på linken du får på mail fra AOF. Da vil du se læreren og de andre i klassen. Du kan kommunisere med lærer med lyd, eller ved å stille spørsmål i en chat. Kurset følger skoleruten.

Ta fagbrev i Betongfaget!
 
Utdanningen er rettet mot deg som er ufaglært arbeidstaker og som ønsker å formalisere din kunnskap med å ta fagbrev som
betongarbeider. Teoretisk opplæring og bestått eksamen i VG3, danner sammen med godkjent praksis grunnlag for å melde seg opp til fagprøve i betongfaget.
 
 
 

Hovedområder innen Vg3 Betongfaget er:

Produksjon
Hovedområdet handler om forskaling, støping og bygging med elementer. Det omfatter også planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon. Bruk av arbeidsbeskrivelser, tegninger og preaksepterte løsninger inngår. Valg, bruk og vedlikehold av verktøy, utstyr og materialer står sentralt. Kildesortering, ressursbruk og økonomisk bruk av materialer hører også med. I hovedområdet inngår egenskaper, framstilling og bruk av betong som byggemateriale. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt.


Bransjelære
Hovedområdet handler om prinsippene for kapping og bøying av armeringsjern. Det omfatter også anvendelse av arbeidsbeskrivelser og valg av forskalingsmetoder. Planlegging og samhandling med aktørene på byggeplassen inngår. Fagets etiske retningslinjer, historiske utvikling og plass i samfunnet hører også med.

 
All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. Som voksen trenger du ikke ta fellesfagene matematikk, norsk etc. For å kunne gå opp til fagprøven må følgende krav være oppfylt:
  •  bestått den teoretiske eksamen på vg3 nivå.
  •  dokumentere minst 5 års relevant praksis i 80 % stilling fra det fagområdet du skal ta fagprøve i.
  • for å melde deg på kurset må du ha ca 3,5 år eller 6000 timer.
  • du må også ha gode norskkunnskaper, helst B2
Den teoretiske prøven avlegger du som privatist/praksiskandidat. Du kan avlegge den teoretiske eksamen før all praksis er opparbeidet, og så melde deg opp til fag-/svenneprøve når du kan dokumentere nok praksis.
 
Avmeldingsfristen er 14 dager før planlagt kursoppstart.
 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: