Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Virtuelt - fagbrev

Kurs-id: 366091

Pris: 23500 kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 15.02.2021 - 21.11.2022
Tid: 19:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 01.02.2021
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no