Barne- og ungdomsarbeider - Fagbrev

Kurs-id: 330869

Pris: 23500 kr

AOF Telemark og Vestfold , Skien
Kursstart Info: 01.09.2020 - 20.05.2021
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 18.08.2020
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no