Språk

Yrkesnorsk - Renholdsoperatørfaget

Kurs-id: 364644
Sted: AOF Telemark og Vestfold
Timetall: 60
Kursstart Info: 01.09 til 15.12.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 18.08.2021
Pris: kr 9400,- + materiell
Kontaktperson: Kjersti Wetting
E-post: kjersti.wetting@aof.no
Mobil: 91902235
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Yrkesnorsk 

Kurset retter seg mot kursdeltakere som skal tilegne seg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om den enkeltes forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet. Kursdeltaker bør ha opp i mot 5 års arbeidserfaring rettet mot et fagbrev da dette kurset er et forkurs der kursdeltakeren skal opparbeide seg god nok norskspråklig kompetanse, for å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs på et senere tidspunkt. Vi anbefaler et språknivå på A2.

 

Du som gjennomfører dette kurset skal: 

- øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

- øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje 

- tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

- optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs hos AOF 

- få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

 

 

Kurset vil blant annet inneholde: 

- om meg - bli kjent

- utstyr/verktøy rettet mot den enkelte bransje. 

- arbeidsoppgaver for den enkelte

- fagbegrep mot den enkelte bransje

- kommunikasjon i sin bransje

- ergonomi i sin bransje

- arbeidsplan som et arbeidsverktøy

- HMS

- les/skriv

 

Kurset har et omfang på 60 timer og vil gå i virtuelt klasserom, Teams på onsdager. 15 ganger fra kl 17-21.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: